Infographic: Chuyện làng công nghệ tuần qua (15/1 - 21/1/2018)

Infographic: Chuyện làng công nghệ tuần qua (15/1 - 21/1/2018)
Infographic: Chuyện làng công nghệ tuần qua (15/1 - 21/1/2018). Vấn đề an ninh mạng là chuyện nổi bật nhất trong tuần qua, từ việc vá lỗi Spectre & Meltdown đến việc phần mềm gián điệp cực mạnh bị phát hiện.
Infographic: Chuyện làng công nghệ tuần qua (15/1 - 21/1/2018). Vấn đề an ninh mạng là chuyện nổi bật nhất trong tuần qua, từ việc vá lỗi Spectre & Meltdown đến việc phần mềm gián điệp cực mạnh bị phát hiện.


Infographic chuyện làng công nghệ tuần qua 151 - 2112018

>>> Xem thêm hất liệu Ví da nam cao cấp, dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt cùng xem thêm những mẫu quần nam cao cấp:
Nón nam cao cấp