Tinh tế Galaxy S7 của nhà thiết kế Steel Drake

Tinh tế Galaxy S7 của nhà thiết kế Steel Drake
Mẫu Galaxy S7 hoặc Galaxy S8 này có thiết kế tinh tế, độ mỏng chỉ 6,8 mm, màn hình khai thác tối đa diện tích mặt trước của máy.
Mẫu galaxy s7 hoặc Galaxy S8 này có thiết kế tinh tế, độ mỏng chỉ 6,8 mm, màn hình khai thác tối đa diện tích mặt trước của máy.
Tinh tế galaxy s7 của nhà thiết kế steel drake
Tinh tế galaxy s7 của nhà thiết kế steel drake
Tinh tế galaxy s7 của nhà thiết kế steel drake
Tinh tế galaxy s7 của nhà thiết kế steel drake
Tinh tế galaxy s7 của nhà thiết kế steel drake
Tinh tế galaxy s7 của nhà thiết kế steel drake