Hình ảnh Galaxy S7 của nhà thiết kế Jermaine Smit

Hình ảnh Galaxy S7 của nhà thiết kế Jermaine Smit
Thiết kế này khá sát với sản phẩm thực tế và là sự giao thoa giữa Galaxy S6 và Galaxy Note 5.
Thiết kế này khá sát với sản phẩm thực tế và là sự giao thoa giữa Galaxy S6 và Galaxy Note 5.
Hình ảnh galaxy s7 của nhà thiết kế jermaine smit
Hình ảnh galaxy s7 của nhà thiết kế jermaine smit
Hình ảnh galaxy s7 của nhà thiết kế jermaine smit
Hình ảnh galaxy s7 của nhà thiết kế jermaine smit
Hình ảnh galaxy s7 của nhà thiết kế jermaine smit
Hình ảnh galaxy s7 của nhà thiết kế jermaine smit