Ảnh rò rỉ của Moto X và Moto G 2016

Ảnh rò rỉ của Moto X và Moto G 2016
Moto X 2016 có thể sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối.
Ảnh rò rỉ của moto x và moto g 2016
moto x 2016 có thể sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối.
Ảnh rò rỉ của moto x và moto g 2016
Máy tiếp tục cho phép tùy biến mặt lưng nhiều màu sắc.
Ảnh rò rỉ của moto x và moto g 2016
Góc ảnh này cho thấy moto x 2016 khá mỏng, nhưng cụm camera lồi rõ.
Ảnh rò rỉ của moto x và moto g 2016
Ảnh rò rỉ cho thấy moto g 2016 có thể được trang bị cảm biến vân tay.
Ảnh rò rỉ của moto x và moto g 2016
Ảnh rò rỉ của moto x và moto g 2016