• Chân dung những bạn trẻ thành công ở những công ty công nghệ

    Chân dung những bạn trẻ thành công ở những công ty công nghệ 64

    Chân dung những bạn trẻ thành công ở những công ty công nghệ, giải trí startup không còn mới mẻ. Nhưng thay đổi và thích nghi sau cột mốc quan trọng của cuộc đời để vẫn thành công, đảm nhận vị trí quan trọng tại công ty network số 1 châu Á là câu chuyện rất đặc biệt về Trần Lê Ngọc Huyền – Inventory Manager của Yeah1 Network.

    CHI TIẾT