Người vợ Việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở Mỹ

Người vợ Việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở Mỹ
Chồng giúp chị Leanne Hậu Nguyễn làm giàn cây còn công việc chăm sóc hàng ngày do chị đảm nhận.
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Ảnh: Leanne Nguyễn
Chia sẻ căn nhà và vườn đẹp của bạn tại đây (kèm thông tin liên hệ) hoặc gọi điện đến số máy 04 7300 8899 - máy lẻ 4529. Thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được bảo mật.
Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ Người vợ việt tự chăm sóc khu vườn 800 m2 ở mỹ
Ngôi nhà Hà Nội nổi bật nhất phố bởi giàn hoa phủ kín 3 tầng Khu vườn đẹp như công viên của cựu chuyên gia IT người Việt ở Mỹ