Los Angeles với mùa Hè rực lửa

Los Angeles với mùa Hè rực lửa
Những sắc màu rực rỡ rong ruổi theo những góc phố, con đường tại kinh đô điện ảnh Hollywood của những chàng trai đã gợi lên một không khí lễ hội mùa Hè sôi động đang tràn về. Những cách mix cực ấn tượng nhưng cũng đầy sáng tạo. Bạn có muốn thử không?
 Dấu hiệu mùa Hè đã tràn ngập ở Los Angeles trong bộ ảnh của Attitude
Los angeles với mùa hè rực lửa
Những sắc màu rực rỡ rong ruổi theo những góc phố, con đường tại kinh đô điện ảnh Hollywood của những chàng trai đã gợi lên một không khí lễ hội mùa Hè sôi động đang tràn về. Những cách mix cực ấn tượng nhưng cũng đầy sáng tạo. Bạn có muốn thử không?
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa
Los angeles với mùa hè rực lửa

Theo Himmag