• Tại sao đàn ông cần đàn bà?

    Tại sao đàn ông cần đàn bà? 25

    Thú vị thay các giám đốc trả lương cho nhân viên ít hơn sau khi họ làm cha. Trung bình, sau khi giám đốc có một đứa con, họ trả lương cho mỗi nhân viên thấp hơn 100USD mỗi năm. Để là một người chu cấp tốt, nghiên cứu trên ghi nhận, hầu như mọi nam giám đốc đều muốn “thu vén nguồn lợi của hãng cho chính bản thân và gia đình đang ngày càng đông, thay vì dành cho nhân viên.”

    CHI TIẾT