• Tính năng tương tự BlackBerry Hub của Galaxy Note 6

    Tính năng tương tự BlackBerry Hub của Galaxy Note 6 26

    Tính năng tương tự trên Galaxy Note 6 sẽ được nhà sản xuất Hàn Quốc đặt tên là Samsung Focus. Phần mềm này cho phép xem các thông tin quan trọng như lịch trình làm việc trong ngày và ngày tiếp theo, nó cũng có mục riêng để quản lý email, tin nhắn hay các liên lạc...

    CHI TIẾT