• Quê hương của những thăng trầm “Macedonia”

    Quê hương của những thăng trầm “Macedonia” 5

    Quê hương của những thăng trầm "Macedonia". Macedonia, từ tên đất nước vẫn còn đang bị tranh chấp sở hữu, và thậm chí cũng chưa có sự nhìn nhận của nhiều quốc gia. Vậy mà chúng tôi đã tới đó, mảnh đất nhỏ bé trùng điệp núi...

    CHI TIẾT