• Doanh số bán iPhone lần đầu tiên tụt dốc trong lịch sử

    Doanh số bán iPhone lần đầu tiên tụt dốc trong lịch sử 25

    Kết quả kinh doanh thực tế của Apple vẫn còn khả quan hơn con số dự báo trước đó của giới tài chính khi mức giảm về doanh số iPhone dừng lại ở 16,3%, thay vì lên đến 20% như các dự báo trước đó. Tuy nhiên, giá bán trung bình của iPhone chỉ còn 641 USD, thấp nhiều so với mức dự đoán 658 USD và nó khiến cho lợi nhuận của Apple bị ảnh hưởng.

    CHI TIẾT