• Cảm biến vân tay 3D sẽ có trên Bphone 2

    Cảm biến vân tay 3D sẽ có trên Bphone 2 21

    Hiện các smartphone trên thị trường cần có đầu đọc riêng để có thể nhận diện vân tay và để khai thác hiệu quả, các nhà sản xuất smartphone đưa chúng vào nút Home mặt trước (như Samsung và Apple) hay ở lưng hoặc cạnh máy (như Google và Sony).

    CHI TIẾT