• Đồng hồ Sony – bạn tốt của điện thoại thông minh

    Đồng hồ Sony – bạn tốt của điện thoại thông minh 27

    Bao nhiêu lần bạn bị lỡ một cuộc gọi quan trọng, một tin nhắn hay những cảnh báo cần thiết chỉ vì bạn không cầm theo điện thoại di động, bạn không nghe thấy chuông hoặc có nghe thấy nhưng không tiện kiểm tra điện thoại? Tôi cá là rất nhiều lần. Với chiếc đồng hồ Sony SmartWatch đeo ở cổ tay, bạn sẽ không bỏ lỡ gì cả.

    CHI TIẾT