• Cách đốt vài cm mỡ bụng cực dễ

    Cách đốt vài cm mỡ bụng cực dễ 31

    Từ trước đến nay, bạn Nguyễn Thị Bình ở Mạo Khê, Quảng Ninh thuộc tạng người thấp bé, vì thế khi có bầu xong Bình cũng không tăng cân nhiều. Cả quá trình thai kỳ cô chỉ tăng có 10kg nhưng hầu hết là vào con nên việc giảm cân của cô nàng không mấy khó khăn.

    CHI TIẾT